Financije

 Referentna stranica – Vrtić  objavljeno 6.2.2024.

Bilješke uz izvještaj 1.1.2023.-31.12.2023. objavljeno 6.2.2024.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 (1) objavljeno 6.2.2024

Registar ugovora 2023.

Plan nabave 2024

III.Izmjene i dopune plana nabave 2023.

Vrtić-obraz.2023. (2)

II.Izmjene i dopune plana nabave 2023.

I. Izmjene i dopune plana nabave 2023.

Vrtić-2023.-pol.obr.

Izm.i dop.2023-Vrtić

Bilješke Vrtić 01.01.-30.06.2023.

Referentna starnica – Vrtić

Dječji vrtić 1.1.-30.6.2023.

O B R A Z L O Ž E NJ E UZ PRORAČUN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA GLINA ZA 2023

VRTIĆ BUBAMARA-FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – kopija

I.Izmjene i dopune plana nabave 2022.

II.Izmjene i dop.plana nabave 2022.

Registar ugovora 2022.

Plan nabave za 2022.

III.Izmjene i dop.plana nabave 2022.

Referentna stranica

Izvještaj proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2022. – 31.12.2022.

Bilješke uz izvještaj 1.1.2022.-31.12.2022.

PLAN NABAVE ZA 2023.GODINU

Bilješke ZR 2021. – Vrtić (31.01.2022)

Vrtić 01.01.-31.12.21 (1) (31.01.2022)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju (31.01.2022)

Izvještaji proračuna (01.01 – 31.12.2021) (31.01.2022)

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2021.godinu

Registar ugovora 2021

Izmjene i dopune plana nabave za 2021.godinu

Plan nabave za 2021.godinu

Bilješke ZR 2020. – Vrtić

Registar ugovora 2020. godina

Scan_0023

Vrtić 01.01.-31.12.2020.

Izmj.i dop. plana nabave 2020.

VRTIĆ-PL.NABAVE 2020.

Vrtić 01.01.-31.12.2019.

Bilješke ZR 2019. – Vrtić

Potvrda o preuzetom Fin. izvješću

Registar ugovora u 2019. godini

VRTIĆ-PL.NABAVE 2019. – izm i dop. II

VRTIĆ-PL.NABAVE 2019. – izm i dop.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke ZR 2018. – Vrtić

VRTIĆ-PL.NABAVE 2019.

VRTIĆ-PL.NABAVE 2018. – izmjene i dopune

Registar ugovora u 2018. godini

VRTIĆ-PL.NABAVE 2018. –

VRTIĆ-PL.NABAVE 2017.

Registar ugovora u 2017. godini

vrtić 2017 godin.fin.izv.

Bilješke ZR 2017. – Vrtić