FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 1.1.2022-31.12.2022.

Izvještaj proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2022. – 31.12.2022. Godisnje_izvjesce Bilješke uz izvještaj 1.1.2022.-31.12.2022.