Nova cijena vrtića

01.02.2019

Na opću radost roditelja čija djeca pohađaju Dječji vrtić Bubamara Glina cijena vrtića od 01. siječnja 2019. godine smanjena je za 50%. Gradonačelnik Stjepan Kostanjević je u prijedlogu proračuna za 2019. predložio smanjenje cijene vrtića, a Gradsko vijeće je usvojilo prijedlog prilikom donošenja Proračuna za 2019. g.

Tako sada roditelji za prvo dijete u vrtiću plaćaju 300,00 kn, za drugo dijete 210,00 kn plus 15 kuna za papirnatu konfekciju dok su treće i svako slijedeće -besplatno.

Na ovaj se način daje doprinos natalitetnoj politici koju potiče i podržava Vlada RH.

 

Komentari roditelja:

“Pohvaljujem odluku o smanjenju cijene vrtića. Riječ je o zaista poticajnoj i pozitivnoj promjeni koja je i više nego dobrodošla te se nadam da će to potaknuti još više roditelja da donesu odluku da i njihovo dijete pohađa vrtić. Bravo!”, Iva

“Odluka o smanjenju cijene vrtića je jako pohvalna i kao roditelj čije dijete pohađa vrtić sam veoma zahvalna. Po toj odluci se vidi da predstavnici grada misle na svoje ljude, djecu i rade sve za njihovu korist i dobrobit.” – Matea

“Bravo, bravo, bravo! Svaka pohvala za smanjenje cijene vrtića!”, Miroslav

“Hvala predstavnicima grada što su smanjili cijenu vrtića. Pomogli ste nam poboljšati kućni budžet koji je opterećen kreditima i režijama.” – Milana

“Dobrodošlo novogodišnje iznenađenje sa smanjenjem cijene vrtića.”, Franjo

“Obzirom da su današnji troškovi sve veći, mladi su u kreditima i puno financijskih izdataka, odluka kao i sama realizacija o smanjenju vrtića nas je sve ugodno iznenadila i razveselila, osobito roditelje koji imaju 2,3 djece. Svima koji su bili realizatori ove odluke od srca hvala, bolji novogodišnji poklon nismo mogli dobiti!!” – Katarina

“U potpunosti podržavam smanjenje cijene vrtića! Smatram da tako stimulirate roditelje na upis svoje djece u vrtić i time im pružate adekvatnu socijalnu, društvenu i razvojnu skrb, predškolski odgoj i obrazovanje.”, Marina

 

 

Leave a reply
Pčelice, prosinac 2018.Pužići: siječanj 2019.

Leave Your Reply