Obavijest o plaćanju vrtića

27.05.2020

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA Frankopanska ulica 33, Glina; OIB 05526335505
Tel: 044 882 228, 044 882 073
e-mail:vrtic.glina@gmail.com; web: www.dvbg.hr

VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA

Poštovani!

Temeljem Uputa HZZJ i Preporuka za rad s djecom rane i predškolske dobi MZO od 25.05.2020. godine, Dječji vrtić Bubamara Glina od 01.06. 2020. godine organizira odgojno-obrazovni rad u matičnim odgojnim-skupinama za svu djecu koja su upisana u vrtić.

Temeljem navedenog za roditelje/skrbnike koji dovode djecu u vrtić participacija smještaja djeteta u vrtić je u punom iznosu, a za roditelje/skrbnike koji neće dovoditi dijete u vrtić duže od mjesec dana roditelj/skrbnik mora unaprijed do 31.05.2020. godine najaviti pisanom izjavom te opravdati kako bi ostvario pravo na plaćanje 40% mjesečnog iznosa sudjelovanja u cijeni plaćanja programa.

Za ispis djeteta iz vrtića roditelj/skrbnik unaprijed mora pismeno najaviti raskid Ugovora petnaest (15) kalendarskih dana te podmiriti sva financijska potraživanja prema vrtiću za sudjelovanje u cijeni programa smještaja djeteta i vlastoručno potpisati Ispisnicu.

S poštovanjem!

Ravnateljica:

Andreja Kuzmić, prof.

Leave a reply
Upis u 1. razredUpute o dovođenju/odvođenju djeteta u dječji vrtić

Leave Your Reply