Poziv za upis

04.05.2017

Temeljem članka 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina Klasa: 601-01/15-01/56, Urbroj: 2176-70-1501 od 27. kolovoza 2015. godine Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS DJECE

U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za dijete

  • potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starija od 3 mj.

  • preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja

  • potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja/staratelja

  • dokaze za ostvarivanje bodova iz članka 19. Zaključka o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina dostupnog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom predaju se u Dječji vrtić Bubamara Glina, Frankopanska 33, 44 400 Glina u razdoblju od 08.05.2017. – 29.05.2017. godine.

Rezultati upisa objavit će se do 05.06.2017. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Glina i na službenim web stranicama Grada Gline (www.grad-glina.hr).

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održati će se 12. lipnja u 16.00 sati u prostoru vrtića.

U Glini, 02.05.2017. godine Povjerenstvo za provođenje upisa

Leave a reply
Sretan Uskrs!Pčelice: Travanj 2017.

Leave Your Reply