Tekst vrtića

 • DJEČJI VRTIĆ

  BUBAMARA

  Dječji vrtić

  DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA

  Sjedište: Glina, Frankopanska 33
  Ravnateljica: Andreja Kuzmić, prof.

  Tel: 044 882 228

  Fax: 044 880 704

  E-mail:vrtic.glina@gmail.com

   

  PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  VIZIJA RADA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA GLINA:

  Dječji vrtić Bubamara Glina – poticajna sredina za rast i razvoj svakog djeteta, te okruženje u kojem će se i djeca i odrasli osjećati sigurno i zadovoljno

   

  MISIJA RADA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA GLINA:

  Dječji vrtić Bubamara Glina je ustanova za rani odgoj i obrazovanje na području Grada Gline. Poticanje razvoja svih djetetovih potencijala zadovoljavajući dječje potrebe, poštivajući prava djeteta te stvarajući poticajno okruženje. U svemu navedenom njeguje se individualizirani pristup djetetu kroz provedbu različitih projekata utemeljenih na humanističko razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju ekološke osvještenosti kako kod djece tako i kod roditelja i svih zaposlenika ustanove te šire društvene zajednice. Svojim djelovanjem pružamo podršku, educiramo, osvještujemo te pridonosimo razvoju ekološke kompetencije i doprinosimo razvoju i ekološkoj osvješteosti društvene zajednice.

   

   

  RADNO VRIJEME VRTIĆA

   

  Dječji vrtić radi od 6:00 do 16:30 sati. Rukovodeći se potrebama roditelja.

   

  PROGRAMI VRTIĆA

  • – 10 – satni cjeloviti programi (radno vrijeme od 6,00 – 16,00 sati)

  • program predškole (za djecu u dobi prije polaska u školu)

  • kraći programi: engleski jezik ( 2 puta tjedno po 45 minuta), sport (2 puta tjedno po 45 minuta),program dječjeg stvaralaštva kroz tradicijsko naslijeđe (2 puta tjedno po 45 min)

   

  Za kvalitetno provođenje naših programa važno nam je:

  • uključivanjem djeteta u naše programe uključiti i njegovu obitelj

  • razvijati partnerske odnose vrtića i roditelja te tako podupirati zdrav i

  • pozitivan razvoj svakog djeteta

   

  Pozivamo sve roditelje da se uključe u različite oblike suradnje:

  • roditeljske sastanke

  • individualne i grupne razgovore s odgajateljicama i ravnateljicom

  • sudjelovanje u odgojno- obrazovnom procesu (prijedlozima i izravnim uključivanjem)

  • sakupljanje i donošenje prirodnog i pedagoški neoblikovanog materijala

   

  ZAJEDNIČKIM NASTOJANJEM UČINIT ĆEMO ŽIVOT DJECE OSMIŠLJENIM, ISPUNJENIM POTICAJIMA ZA IGRU, ISTRAŽIVANJE I RADOST.

   

  Kvalitetno i uspješno ustrojstvo prihvata djece po skupinama (u skladu s ritmom djeteta) i dalje je usko vezano uz uspješnost djelovanja na razvoj dimenzija koje pogoduju stvaranju poticajne sredine za rast i razvoj svakog djeteta.

  Zajedničkim promišljanjem s ciljem osiguravanja mogućnosti prihvata što većeg broja djece predškolskog uzrasta (što je i cilj nacionalnog programa), ali i zadovoljavajući potrebu roditelja za upisom djece, organizirali smo odgojne skupine na način:

   

  • Redovni desetosatni program odvijat će se u prostoru dječjeg vrtića Bubamara Glina u 7 odgojnih skupina.

   

  Promišljenim oblikovanjem prostora, pravom korištenja svih prostora objekta, osmišljenih na način da zadovolje potrebu djeteta za igrom, odgojem i učenjem stvarat ćemo i dalje sve uvjete neophodne za proces igre, odgoja i učenja djece upisane u naš vrtić.

  Pri donošenju odluke o dobnom uzrastu koji će boraviti u određenom objektu, imali smo u vidu uvjete potrebne za boravak djece određenog dobnog uzrasta, pri čemu smo timskim pristupom u radu i same prostore oblikovali u skladu s potrebama djece.

   

  Odgojne skupine su formirane u skladu s normativima pedagoškog standarda koji se odnose na minimalni prostor. Ovako postavljena organizacija rada, činit će bitnu pretpostavku podizanja razine kvalitete same ustanove, te njeno prepoznavanje kao ustanove u kojoj se sve usklađuje s ritmom djeteta. Ali i predstavljati bitnu okosnicu daljnjeg kvalitetnog rada Dječjeg vrtića Bubamara Glina.

  FINANCIRANJE

  Djeca koja su trenutno upisana u redovni odgojno-obrazovni program Dječjeg vrtića dio koji sufinanciraju roditelji fiksan je i iznosi 300,00 kuna na što se dodaje 15,00 kuna za papirnatu konfekciju. Poludnevni odgojno-obrazovni program dio koji sufinanciraju roditelji fiksan je i iznosi 225,00 kuna na što se dodaje 15,00 kuna za papirnatu konfekciju. Navedene programe ako iz obitelji pohađa vrtić dvoje djece, cijena za drugo dijete umanjuje se za 30%, a treće dijete i svako slijedeće je besplatno.

  Programu predškole besplatan je za svu djecu koja su obuhvaćena istim.

  O djeci i radu ustanove u tekućoj pedagoškoj godini  brine se 25 zaposlenih:

   

  • 15 odgojiteljica

  • 2 kuharice

  • 3 spremačice

  • 1 domara

  • 1 ložač-ekonom-dostavljač

  • 2 administrativno računovodstvena radnika

  • 1 ravnateljica

  Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske djece koji se ostvaruju u vrtiću sukladno Zakonu, te Godišnjem planu i programu rada, a pojačan je na području ekološke osviještenosti djece, roditelja, zaposlenika kao i cijele lokalne zajednice. Proveli smo razne ekološke projekte Stvorimo novo drvo, Od sjemena do stabla, Svako dijete jedan cvijet“, “Stazama naših baka”, “Slikovnica Kesten Kestenjko”, “Veliki lov na biljke”, “Škola za Afriku”.

  Promatranjem prirode koja nas okružuje te njenim blagodatima, plodovima kojima nas nagrađuje istraživali smo, izrađivali, stvarali i oblikovali različite proizvode i predmete. Veliko bogatstvo sadržaja vezanih uz prirodu u našem dječjem dvorištu nalaze se cvijetnjaci, povrtnjak, voćnjak, rasadnik mladih drvenastih biljaka te još nam nedostaje začinsko bilje.

  EKO PORUKA

  Bubamarci poručuju svijetu: “Čuvajte našu zelenu planetu sadite i čuvajte drveće i cvijeće, da se Zemlja oko Sunca kreće”

  KUĆNI RED

  Raspored dnevnih aktivnosti:

  Dolazak u vrtić

  Sigurnosno-zaštitni program nalaže sigurnost djece u vrtiću te ulazna vrata su na tipkalo koje omogućava ulazak u vrtić.
  Program sigurnosnih mjera

  Centri aktivnosti

  Neposredni rad s djecom: korištenje materijala, suradnja s djecom, istraživanje, mirne aktivnosti, rad sa školskim obveznicima, razgovor, iskustva i doživljaj djeteta, tjelovježba, osnovni oblici kretanja, opažanje prirodnih događaja, maksimalna ekološka osviještenost kod djece.

  Dnevni ritam aktivnosti

   

  DOLAZAK

   

  DORUČAK

  CENTRI

  RUČAK

  DNEVNI ODMOR

   

  UŽINA

   

  ODLAZAK

       

  AKTIVNOSTI

         

  Sve odgojne-obrazovne skupine

  06,00-09,00

   

  08,00-09,00

  09,00-11,00

  11,00-12,00

  12,00-14,00

   

  14,00-15,00

   

  15,00-16,30

   

  Djeca u vrtiću trebaju imati dodatnu odjeću (donje rublje, čarape, hlače, majica).

  Proslave dječjih rođendana organizirati će se u dogovoru s odgojiteljima.
  Prilagodba novoupisane djece (uz boravak roditelja u grupi) je tijekom mjeseca rujna u vremenskom periodu od 08,30 do 10,30 sati.

  Polazak djeteta u dječji vrtić – prilagodba

   

  UPISI

  Dokumentacija potrebna za upis u dječji vrtić:

  • Izvadak iz matice rođenih/rodni list

  • Potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca

  • Preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja

  • Potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja/staratelja

  • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

  • Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić

   

  DOKUMENTACIJA DJEČJEG VRTIĆA

  Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.